Meno ruže (1)

Meno ruže (1)

Episode 1

2019 

·  Crime / Drama / Mysterious / Thriller

·  Germany, Italy

Dej sa odohráva v roku 1327, v horskom opátstve v severnom Taliansku. Do opátstva prichádza františkánsky mních Viliam z Baskervillu, ktorého sprevádza mladý mních Adso z Melku. Ich návšteva je poznačená záhadným úmrtím mladého mnícha a opát, ktorý si všimol Viliamovho dôvtipu ho požiada, aby im pomohol vyriešiť príčinu jeho smrti. Viliam začne tušiť, že kľúčom k vyriešeniu môže byť knižnica v tvare labyrintu, ktorá sa v opátstve nachádza. Lenže nikto, okrem knihovníka, jeho asistenta a opáta do nej nemôže vstúpiť a vstup do nej je odopretý aj Viliamovi.